§ 3 Składanie zamówień

 

  1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych http://www.impuls-pc.pl, cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
  2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
  3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest rejestracja klienta. Dopuszcza się sytuację złożenia zamówienia przez klienta który nie jest zarejestrowany za pośrednictwem formularza zamówienia, zamówienie złożone jednak w taki sposób będzie potwierdzane telefonicznie.
  4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego. Zamówienia złożone w piątek po godz. 13, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane od rana w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu w którym zamówienia zostało złożone.
  5. Zamówienie  jest  skuteczne,  jeśli  Kupujący  prawidłowo  wypełni  formularz  zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail. W wypadku gdy podane dane nie kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym.
  6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
  7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.  W  wypadku  udzielenia  zgody,  Kupujący  ma  prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  8. Klient może dokonać zmian w zamówieniu drogą e-mailową, pisząc na adres info@impuls-pc.pl, przed dokonaniem wysyłki.
  9. Kupujący może skorzyst z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu atwienia procesu  składania  kolejnego  Zamówienia.  W  tym  celu  Kupujący  powinien  podać  login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem  znaków  ustalanych  przez  Klienta.  Hasło  Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.Po ożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
  10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z  momentem  wpływu  wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku atności przelewem lub  momentem  dokonania  zamówienia  w  przypadku  atności  kartą  lub  wyborem  opcji za pobraniem.